Τη λύση δίνει η Τεχνόλυση

Αυτόνομο Υβριδικό Σύστημα

Το υβριδικό  σύστημα παράγει ηλεκτρισμό συνδυάζοντας ενέργεια απο τον ήλιο και τον άνεμο. Το σύστημα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό υποσύστημα και μια ανεμογεννήτρια πυ συμπληρώνονται από συσσωρευτές που αποθηκεύουν τη παραγώμενη ενεργεία, ένα ρυθμιστή φόρτισης και ένα inverter που ρυθμίζει την κατανάλωση. 

Απόδοση

Η παροχή ενέργειας κυμαίνεται από 1,2 kWh μέχρι 15,3 kWh και το κόστος από € 1,700 έως € 11,000. Ένα σύστημα 8,5 kWh (ανάλογα με τον προσανατολισμό και τον άνεμο) παρέχει τη απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία τηλεόρασης 100W για 4 ώρες, ηλεκτρονικό υπολογιστή 200W για 3 ώρες, μεσαίο ψυγείο Α ενεργειακής κλάσης 180W, ένα μικρό φουρνάκι ή ηλεκτρικό μάτι κουζίνας 300W για 2 ώρες, ένα DVD player 50W για 2 ώρες, ένα μεσαίο πληντύριο ρούχων Α ενεργειακής κλάσης 1500W και φωτισμό από 6 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 11W για 8 ώρες.

Στην Τεχνόλυση γνωρίζουμε.

Στην Τεχνόλυση έχουμε 25ετή πείρα στον τομέα της εναλλακτικής πράσινης ενέργειας και των ηλεκτρομηχανολογικών και οικονομοτεχνικών μελετών. Έτσι αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των εργασιών από την οικονομοτεχνική μελέτη και αδειοδότηση, έως την επίβλεψη και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και ανεμογεννήτριας. Συνεργαζόμαστε με άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς και προτείνουμε μόνο άριστης ποιότητας υλικά  Δεσμευόμαστε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, με αξιοπιστία και υπευθυνότητα, με υπηρεσίες και συστήματα διαχείρησης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008 της TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
- Σχεδιασμό
- Οικονομική μελέτη
- Μελέτη εντοπισμού της κατάλληλης θέσης και κλίσης στα φωτοβολταϊκά πάνελ και της ανεμογεννήτριας.
- Μελέτη εφαρμογής
- Αδειοδότηση
- Επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού βάσει των αναγκών του πελάτη και του έργου
- Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο
- Διαχείριση και καλή λειτουργία του έργου.
- Συντήρηση του έργου, τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.