Τη λύση δίνει η Τεχνόλυση

Ουσιαστικό κομμάτι της βιομηχανικής λειτουργίας

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της λειτουργίας μιας βιομηχανίας. Η Τεχνόλυση σχεδιάζει, προμηθεύει και εγκαθιστά στο βιομηχανικό τομέα Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς που εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης και εκτέλεσης των παραγωγικών διαδικασιών και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Συστήματα PLC (Programmable logic controller) Πλήρης αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής με την χρήση προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC), που μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει τον ρυθμό και την ποσότητά της ενώ παράλληλα βελτιώνει και την ποιότητα της, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη της επιχείρησης.

Συστήματα SCADA (supervisory control and data acquisition) Συστήματα παρακολούθησης, συλλογής και καταγραφής δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Καταργούν τα λάθη και τις καθυστερήσεις στην παραγωγή, εξασφαλίζουν την ορθότητα των στοιχείων και ελαχιστοποιούν το κόστος χειρόγραφης καταγραφής και ελέγχου.